Accessibility Tools

Skip to main content
 • Undersökt och gott hushållsvatten – varsågoda!

  Undersökt och gott hushållsvatten – varsågoda!

  Innan hushållsvattnet når fram till konsumentfastighetens vattensystem har det konstaterats vara rent, friskt och reglementsenligt både i vattenverket och i ledningsnätet. ...
 • I vattnets trygga famn

  I vattnets trygga famn

  När elitsimmaren Ida Hulkko dyker ner i bassängen glömmer hon allt annat. För Ida är vattnet ett tryggt element som omfamnar och håller henne flytande. Vattnet bär och lugnar nä...
 • Simhallens vatten renas fortlöpande

  Simhallens vatten renas fortlöpande

  Vattenåtgången per besökare i Tammerfors största simhall, Kalevahallen, är cirka 123 liter. År 2023 hade Kalevahallen 560 000 besökare. Simhallens sammanlagda vattenåtgång...
 • Finland är avloppsreningens mönsterland

  Finland är avloppsreningens mönsterland

  De finländska reningsverkens resultat tangerar toppklass ifråga om avlägsnande av fosfor och organiskt material. Ännu på 1970-talet var en stor del av recipientvattnen i bedrövl...
 • Spara med förnuft

  Spara med förnuft

  Det lönar sig att snåla med varmvattnet eftersom det kostar cirka tre gånger mer än det kalla.
 • Nytt ansikte leder vattenhanteringen och avloppsreningen

  Driftschef Pekka Paavola
 • Undersökt och gott hushållsvatten – varsågoda!

  Undersökt och gott hushållsvatten – varsågoda!

 • I vattnets trygga famn

  I vattnets trygga famn

 • Simhallens vatten renas fortlöpande

  Simhallens vatten renas fortlöpande

 • Finland är avloppsreningens mönsterland

  Finland är avloppsreningens mönsterland

 • Spara med förnuft

  Spara med förnuft

Den senaste tidningen

Undersökt och gott hushållsvatten – varsågoda!

Innan hushållsvattnet når fram till konsumentfastighetens vattensystem har det konstaterats vara rent, friskt och reglementsenligt både i vattenverket och i ledningsnätet.

I vattnets trygga famn

När elitsimmaren Ida Hulkko dyker ner i bassängen glömmer hon allt annat. För Ida är vattnet ett tryggt element som omfamnar och håller henne flytande. Vattnet bär och lugnar när dagen känns tung.

Simhallens vatten renas fortlöpande

Vattenåtgången per besökare i Tammerfors största simhall, Kalevahallen, är cirka 123 liter. År 2023 hade Kalevahallen 560 000 besökare. Simhallens sammanlagda vattenåtgång uppgick till hela 69 000 kubikmeter, alltså 69 miljone...

Finland är avloppsreningens mönsterland

De finländska reningsverkens resultat tangerar toppklass ifråga om avlägsnande av fosfor och organiskt material. Ännu på 1970-talet var en stor del av recipientvattnen i bedrövligt tillstånd.

Spara med förnuft

Det lönar sig att snåla med varmvattnet eftersom det kostar cirka tre gånger mer än det kalla.

Duschen är hemmets vattenslukare

Finländarna förbrukar i medeltal 120 liter kranvatten per person och dygn i sina hem. Till vad används det?

Arbete rent och säkert vatten till fromma

Rikedomen rent hushållsvatten är ingen självklarhet. Tillförlitligheten hos vårt hushållsvatten är välgrundad. Vårt vattenverk, liksom alla andra vattenverk runt om i Finland, arbetar fortlöpande och oförtrutet på att säkerställa tillgån...

Snart är sommaren här!

Du kommer väl ihåg att tvätta dina mattor på land och att infiltrera bastuvattnet i marken eller leda det till vattenverkets avlopp.

Bytet av distansmätare fortsätter

Karleby Vatten byter ut vattenmätarna med distansavläsning områdesvis. Under de kommande tre åren byts cirka 3 000 vattenmätare ut mot nya varje år.

Snudd på berömlig kundbelåtenhet

Karleby Vatten undersökte kundbelåtenheten i oktober 2023. Online-undersökningen omfattade en målgrupp plockad ur affärsverkets kunddatabas.

Störningsmeddelanden till konsumenterna som sms

Karleby Vatten har tagit i bruk en sms-tjänst för kundmeddelanden om störningar i vattentjänsterna.

Tänk om inget vatten kom

Hur skulle du då koka ditt morgonkaffe eller skölja hundens leriga tassar? Kampanjen Lisää vielä vettä (Tillför ännu vatten) påminner om att vattenverken levererar vatten till och för alla vardagliga sysslor.

Fråga om vatten 1/2024

I det här numret kan du ta reda på hur länge flask- eller kranvatten håller sig bra, varför du inte kan lägga medicin i toalettskålen och vad virtuellt vatten är.
Karleby Vatten 2024