Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Työtä puhtaan ja turvallisen veden eteen
Työtä puhtaan ja turvallisen veden eteen
Pääkirjoitus

Työtä puhtaan ja turvallisen veden eteen

Puhdas talousvesi on arvokas asia, jota ei pidä pitää itsestäänselvyytenä. Luottamus talousveteemme on kuitenkin perusteltua. Oma vesilaitoksemme, kuten kaikki vesilaitokset ympäri Suomen, työskentelee jatkuvasti varmistaakseen talousveden puhtauden ja turvallisuuden.

Puhdas talousvesi ei ole sattumaa. Vedentuotanto on tehokkaasti valvottua toimintaa, jossa veden laatua testataan jatkuvasti niin vesilaitoksen kuin viranomaistenkin toimesta. Laaduntarkkailu ulottuu vesilaitokselta aina verkostojen eri pisteisiin asti. Näin varmistetaan tasainen laatu koko jakelualueella. Tärkeä osa turvallisuutta on luonnollisesti myös verkoston ja vesihuoltotekniikan säännöllinen huolto ja järjestelmälliset tarkastukset sekä verkostomme jatkuva saneeraus.

Veden laadunvalvonnassa on keskeistä ennakoida ja ehkäistä mahdollisia riskejä. EU:n uudistuneen juomavesidirektiivin myötä jokaisen vesilaitoksen valvontaohjelma perustuu jatkossa riskinarviointiin. Siinä tunnistetaan uhat ja arvioidaan niiden merkitystä ja todennäköisyyttä sekä laaditaan uhille hallintakeinot. Vesilaitos vastaa veden laadusta kiinteistön liitokseen saakka. Siitä eteenpäin laadun säilyminen hyvänä on kiinteistön omistajan vastuulla.

Veden laaduntarkkailu ja tekniikan tasokas huolto on tae siitä, että veden laatu pysyy korkealla tasolla päivästä toiseen.

Me Kokkolan Vedellä ymmärrämme työmme merkityksen ja kannamme vastuumme ylpeydellä ja vakavuudella.

Minna Väisänen
Vesilaitosjohtaja