Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Kysy vedestä 1/2024
Kysy vedestä 1/2024

Kysy vedestä 1/2024

Tässä numerossa selviää kauanko pullo- tai hanavesi pysyvät hyvinä, miksei wc-pyttyyn saa laittaa lääkkeitä ja mitä on virtuaalivesi.

Kuinka kauan pullo- tai hanavesi säilyy hyvänä?

Puhdas juomavesi on osa kotivaraa, ja sitä on syytä olla kotona asukkaiden ja lemmikkien tarpeisiin 72 tunniksi. Pullotettu vesi säilyy hyvänä muutaman vuoden, hanavesi kanisterissa noin viikon.

Ihminen tarvitsee päivittäin noin kaksi litraa puhdasta juomavettä. Lisäksi vettä tarvitaan ruoanlaittoon ja hygieniaan. Kokonaisvedentarve on yhdestä kahteen ämpärillistä henkeä kohti vuorokaudessa.

Jos vedenjakelu keskeytyy pitemmäksi aikaa, vesilaitos järjestää alueelle vedenjakelupisteet. Veden kantamiseen jokaisella olisi hyvä olla puhdas kannellinen ämpäri tai kanisteri.

Miksi wc-pyttyyn ei saa laittaa lääkkeitä?

Jätevedet käsitellään puhdistamoilla tehokkaasti ennen johtamista vesistöön, mutta lääkeaineita ei saada niistä pois kokonaan. Lääkeaineiden ympäristövaikutuksia ja esiintymistä vesistöissä ei vielä tunneta riittävän hyvin, mutta ne voivat aiheuttaa haittaa vesieliöstölle. Esimerkiksi hormonivalmistejäämät voivat vaikuttaa muun muassa kalojen sukupuolikehitykseen ja mielialalääkkeiden jäämät kalojen käyttäytymiseen.

Jäteveteen päätyy viemärin kautta lääkeaineita ihmisen elimistöstä ja pesuvesistä lääkkeiden normaalin käytön myötä. Sen sijaan käyttämättömiä tai vanhentuneita lääkkeitä ei pidä koskaan hävittää vetämällä niitä alas pytystä tai laittamalla sekajätteeseen. Vastuullinen tapa on viedä ne apteekkiin, josta ne toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Mitä on virtuaalivesi?

Virtuaalivesi, toiselta nimeltään piilovesi, tarkoittaa tuotteisiin sisältyvää vesimäärää. Piiloveteen lasketaan kaikki se vesi, joka kuluu tuotteen koko elinkaaren aikana aina raaka-ainetuotannosta siihen asti, kun tuote käsitellään jätteenä.

Suomalaisen kuluttajan keskimääräisestä vesijalanjäljestä alle viisi prosenttia on suoraa vedenkulutusta. Loppu muodostuu ostettujen, kotimaassa tai ulkomailla valmistettujen tuotteiden ja palveluiden sisältämästä piilovedestä.

Lähteet: Huoltovarmuuskeskus, Suomen ympäristökeskus